Chilmark Community Church, 9 Menemsha Rd, Chilmark